Facebook Fan werden
Soonwald Steig - Bescherming van gegevens

Bescherming van gegevens

Geldigheidsgebied

Deze verklaring ter bescherming van gegevens informeert de gebruiker over de soort, omvang en doelen van de inwinning en het gebruik van persoonlijke gegevens op deze website (hierna "aanbod" genoemd) door de verantwoordelijke aanbieder, Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., Ludwigstraße 3-5, 55469 Simmern, telefoon: +49 (6761) 82650, info@soonwald-nahe.de.

De juridische grondslag van de bescherming van gegevens is in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en het Telemediengesetz (TMG) te vinden.

Toegang tot de gegevens/Serverlogfiles

De aanbieder (respectievelijk zijn webspace-provider) verzamelt gevevens bij elke oproep van het aanbod (zogenoemde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren:

De naam van de opgeroepen website, het bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, de verzonden hoeveelheid aan gegevens, de melding over de gelukte oproep, het browsertype en de versie, het bedrijfssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de daarvoor bezochte site), het IP-Adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocollaire gegevens alleen voor statistische doeleinden, als daar zijn het bedrijf, de veiligheid en het optimaal maken van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter voor, de protocollaire gegevens achteraf te controleren, indien op grond van concrete aanknopingspunten de gerechtvaardige verdenking van een gebruik in strijd met het recht bestaat.

Omgang met persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens is informatie, waarmee een persoon te identificeren is. Het zijn dus opgaven, die tot een persoon kunnen worden terugvervolgd. Daartoe behoren de naam, het emailadres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobbies, lidmaatschappen of welke websites door iemand werden gezien, worden tot de persoonsgebonden gegevens gerekend.

Persoonsgebonden gegevens worden door de aanbieder alleen dan ingewonnen, gebruikt en doorgegeven, indien dit wettelijk is toegestaan of de gebruikers hiermee instemmen.

Het leggen van contact

Bij het leggen van contact met de aanbieder (bijvoorbeeld via het contactformulier of de email) worden de opgaven van de gebruiker voor de verwerking van de aanvraag, alsook voor het geval, dat vervolgaanvragen ontstaan, weggeschreven.

Het opnemen van diensten en de inhoud van derden

Het kan voorkomen, dat binnen dit online-aanbod de inhoud van derden, zoals bijvoorbeeld video‘s van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-Feeds of grafieken van andere websites mee opgenomen wordt. Hieraan gaat steeds vooraf, dat de aanbieder van deze inhoud (hierna "derdeaanbieder" genoemd) het IP-Adres van de gebruiker waarneemt. Want zonder het IP-Adres kunt u de inhoud niet aan de browser van de eventuele gebruiker zenden. Het IP-Adres is daarmee voor de weergave van de inhoud nodig. Wij proberen alleen zulke inhoud te gebruiken, waarvan de eventuele aanbieder het IP-Adres slechts voor het verstrekken van de inhoud toepast. Wij hebben er echter geen invloed op, dat derde-aanbieders het IP-Adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden wegschrijven. In zoverre dit ons bekend is, delen wij dit de gebruiker mede.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, die het mogelijk maken op het toegangsapparaat van de gebruiker (PC, smartphone of iets dergelijks) specifieke, apparaatgebonden informatie weg te schrijven. Deze dienen aan de ene kant de gebruikersvriendelijkheid van de websites en daarmee de gebruikers (bijvoorbeeld het wegschrijven van logingegevens). Aan de andere kant hebben deze tot doel, de statistische gegevens van het websitegebruik te registreren en om deze, om het aanbod te verbeteren, te kunnen analyseren. De gebruikers kunnen de inzet van cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie, waarmee het wegschrijven van cookies wordt beperkt of compleet verhinderd wordt. Weliswaar wordt erop gewezen, dat het gebruik en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies ingeperkt worden.

U kunt vele online-advertenties-cookies van bedrijven via de VS-Amerikaanse site aboutads.info of de EU-Site youronlinechoices.com beheren.

Google Analytics

Dit aanbod gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt van zog. „Cookies" gebruik, dat zijn tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker worden weggeschreven en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt in de regel aan een server van Google in de VS gezonden en daar weggeschreven.

Voor zover het IP-Adres op deze webseite geanonimiseerd is, wordt dit adres van de gebruiker door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese economische ruimte van tevoren gekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het gehele IP-Adres aan een server van Google in de VS gezonden en daar gekort. Het anonimiseren van het IP-Adres is op deze website actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de websitebeheerder te verrichten.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-Adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. De gebruikers kunnen het wegschrijven van de cookies door een overeenkomende instelling van hun browser-software verhinderen. Dit aanbod wijst de gebruiker er echter op, dat u in dit geval sommige functies van deze website eventueel niet volledig zult kunnen gebruiken. De gebruikers kunnen daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. hun IP-Adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door een browser-plugin te installeren.

Verdere informatie hierover vindt u onder algemene informatie over Google Analytics en de bescherming van gegevens. Wij wijzen u erop, dat op deze webseite Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();" aangevuld werd, om een anonieme registratie van de IP-Adressen (zog. IP-Masking) zeker te stellen.

Gebruik van Facebook social plugins

Dit aanbod gebruikt social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, hetgeen door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ter beschikking wordt gesteld ("Facebook"). De plugins zijn door hun Facebook logo’s te herkennen of zijn van de toevoeging "Facebook social plugin".Lijst en vormgeving van de Facebook social media plugins.

Indien een gebruiker een website van dit aanbod oproept, dat een dergelijke plugin bevat, bouwt zijn browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct aan hun browser gekoppeld, die deze in de website inbouwt. De aanbieder heeft derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plugins genereert en informeert de gebruiker derhalve over zijn kennis daaromtrent.

Door het inbouwen van plugins verkrijgt Facebook de informatie, dat een gebruiker de overeenkomende pagina van het aanbod opgeroepen heeft. Is de gebruiker bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek zijn Facebook-profiel toewijzen. Indien de gebruiker met de plugins een interactie aangaat, bijvoorbeeld de like button drukt of een commentaar schrijft, wordt de desbetreffende informatie door hun browser direct aan Facebook doorgezonden en daar weggeschreven. Als de gebruiker geen lid van Facebook is, bestaat ondanks dat de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP-Adres ervaart en wegschrijft. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts één anoniem IP-Adres weggeschreven.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsook de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker, wordt deze naar de tips ter bescherming van gegevens van Facebook verwezen.

Als een gebruiker lid van Facebook is en niet wil, dat Facebook over dit aanbod gegevens over hem verzamelt en met zijn bij Facebook weggeschreven lidmaatschapsgegevens in verbinding brengt, dan moet hij zich voor het bezoek van de internetpresentatie bij Facebook uitloggen.

Evenzo is het mogelijk Facebook social plugins met add-ins voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook blocker".

Herroeping, veranderingen, rectificaties en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht, om op verzoek gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgebonden gegevens, die over hem weggeschreven werden. Aanvullend heeft de gebruiker het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, blokkering en het wissen van zijn persoonsgebonden gegevens, voor zover een wettelijke bewaringsplicht dit niet in de weg staat.

Model bescherming van gegevens van advocaat Thomas Schwenke